Handleiding
Handleiding

13. Rijgedragscore

Hoe berekent het platform jouw rijscore?

Hoe meten wij jouw rijgedrag?

De Blackbox of Dongel zijn aangesloten in jouw voertuigen en hierdoor ontvangen wij allerlei interessante data uit de voertuigen. Deze data kan gebruikt worden om bijvoorbeeld rittenregistratie bij te houden en live locaties te checken, maar wij kunnen ook het rijgedrag analyseren. Doordat wij elke seconde datadoorkrijgen van de hardware, zijn wij zeer accuraat als het gaat om rijgedrag. Wij letten op drie parameters: Snelheid, remmen en bochten.

Iedere rit krijgt een beoordeling van het rijgedrag met een gemiddelde score. Een agressieve remactie, snelheidsovertredingen en hoge bochtsnelheid worden meegenomen in de score.  Elke bestuurder begint de rit met 100, maar hoe vaker men hard remt of te hard door bochten gaan, hoe lager de score.

Accelereren

De acceleratie score (100 - 0) is gebaseerd op het snelle acceleraties tijdens de rit. Als er sprake is van een snelheidsverhoging van meer dan 15 km/u per seconde, zie jij dit automatisch terug in de score. Deze verplaatst zich makkelijk naar een slechtere score. Wanneer jij onder deze versnelling blijft, zal dit de score niet of nauwelijks beïnvloeden.

Remmen

De remscore (100 - 0) is gebaseerd op het aantal harde remacties tijdens een rit.. Deze remacties kunnen wij meten door onze accelerator / gyro-module in de ingebouwde unit. Als wij een bepaalde G-kracht doorkrijgen die duidt op een (te) harde remactie, wordt dit mee genomen in de data. De remscore wordt vervolgens berekend op basis van het aantal kilometers dat de berijder heeft afgelegd én de aantal remacties die tijdens deze afstand gemeten zijn. Wij wegen de score af over een afstand van 10 kilometer. Heb jij bijvoorbeeld tijdens één rit van 100 kilometer, twee remacties, dan heb je dus een 80 als score.

Stationair

De stationaire score (100 – 0) geeft de tijd weer dat het voertuig tijdens een rit stil stond met de motor aan. Een score van 100% betekent dat de auto de gehele rit niet stil heeft gestaan waarbij de motor aan stond.

Snelheid

De snelheidsscore (100 - 0) is het percentage van de rit dat jij de toegestane snelheid op dat stukje weg wel of niet heeft overschreden. Een score van 100 betekent dat jij netjes aan alle snelheden hebt gehouden. Een score lager dan100 betekent dat jij soms te hard gereden hebt. Wij maken gebruik van HEREmaps, één van de grootste kaartleveranciers in de wereld, die gespecialiseerd is op dit stukje data (en heeft bijv. alle dynamische snelheden in kaart in Nederland). De actuele snelheid krijgen wij door van de auto zelf via de OBD. Dit berekenen wij dus niet op basis van GPS, maar de snelheid van jouw auto opdat moment. Wij houden ook rekening met de verschillende wegtypes. Als jij te hard rijdt binnen de bebouwde kom, wordt dit zwaarder beoordeelt dan wanneer jij te hard rijdt op de snelweg.

 

Rood (vreselijk): De berijder rijdt 50% of harder dan de maximale snelheid.

Oranje (slecht): De berijder rijdt 25% tot 50% harder dan de maximale snelheid.

Geel (matig): De berijder rijdt 25% of harder dan de maximale snelheid.

Blauw (goed): De berijder houdt zich keurig aan de maximale snelheid.

De snelheidsgrafiek vind je onderaan jouw scherm terug. Deze grafiek toont de maximumsnelheid (rode lijn) en jouw eigen snelheid (blauwe lijn) en toeren per minuut (gele lijn) tijdens jouw reis. Beweeg jouw muis over de gereden route, en bekijk de exact gereden snelheid!

Op de bovenstaande parameters krijg jij dus allerlei scores (per rit). Deze scoresworden uiteindelijk meegenomen in de gemiddelde score van die rit / dag / week/ maand en ga zo maar door. De gemiddelde score wordt berekend aan de hand vande volgende formule: Snelheid (50%), Remmen (15%), Acceleratie (15%), Stationair draaien (10%) en Bochten (10%).

EXTRA TIP: Je kunt een rapportage uitdraaien van de rijscores bij het icoontje “rapportages”.